Schapen welke om wat voor reden dan ook worden afgevoerd naar de slacht hebben net zo veel potentie voor als na de slacht. Zo hebben we in de loop der jaren connecties gelegd met looierijen welke de vrijgekomen huiden goed kunnen verwerken. Deze vachten krijgen we dan weer netjes terug en bieden we te koop aan onder deze Categorie. Iedere vacht is uniek en ook maar 1 van in de webshop.